TÜRKOĞLU’NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

900

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın (İRAP) uygulanacağı Kahramanmaraş’ta  başladığı şehri güvenli hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalar kapsamında Türkoğlu ilçesinde merkez ve üç büyük mahallede tespitler yapacak. .

Afetlerle mücadele için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı öncülüğünde birçok kurum ve kuruluş, akademisyen, sivil toplum örgütü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da yer aldığı Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kuruldu. Platform, iller bazında İl Afet Risk Azaltma Planı’nı (İRAP) hayata geçirerek yerleşimlerin doğal, teknolojik ve insanlardan kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek afetlere maruz kalınmasını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi için çalışıyor. Afete dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan İRAP, Kahramanmaraş’tan başlanarak hayata geçirildi. Kahramanmaraş Afet Risk Azaltma Planı, 3 farklı amaç çerçevesinde oluşturuldu. Bu amaçlar altında belirlenen 20 hedefle şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu afetlerin risklerini azaltmak ve uyum sağlamak amaçlı 213 eylem belirlendi. Kahramanmaraş Afet Risk Azaltma Planı’nın “şehrimizi güvenli hale getirmek için kentsel dönüşümde ilerleme kaydetmek” amacını hayata geçirecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il merkezinde bulunan derelerin üzerleri açılarak, doğal hale dönüştürülecek. Plan kapsamında il genelinde bütünsel ve ayrıntılı yer bilimsel jeolojik-jeoteknik etüt raporu çalışmaları yapılacak, sismik salınım haritası gibi haritalar üretilecek ve Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi bu çalışmalar sonucunda revize edilecek. Öncelikli dönüşüm alanlarının İRAP’a entegrasyonu sağlanacak İl için 2019’da hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinde yer alan öncelikli dönüşüm alanlarının İRAP eylemleri ile entegrasyonu sağlanacak.

Türkoğlu ilçesi merkez mahalleleri ile Beyoğlu, Kılılı ve  Şekeroba mahallelerindeki yapılar başta olmak üzere yapıların deprem dayanımları dikkate alınarak, envanter ve risk analiz çalışmaları ile güçlendirme ve dönüşüm çalışmaları yapılacak.

Yığma ve kerpiç binalarla ilgili incelemeler hızlıca tamamlanacak Kırsal mahallelerde yığma ve kerpiç binalarla ilgili gözlemsel incelemeler hızlı bir şekilde tamamlanarak riskli binalarla ilgili hak sahiplerinin uyarılacak. Afete maruz kalan alanlardaki yapılar yıkılacak, afetlerin etkilerinden korunmak için yapısal önlemler alınacak. Altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate alınarak, bina temelindeki su baskınlarını önlemek için mevcut taşınmazların çatı, saha ve kirli olmayan tüm drenaj sularının kanalizasyon sistemlerinden ayrılması sağlanacak. Kritik alt yapıları (yolun kenar eğimi, yağmur suyu iletim hattı, haberleşme hattı, doğal gaz hattı gibi) güvenli kılmak için yeni yapılacak yollara ve mevcut yol altyapısının iyileştirilmesine, altyapı sistemlere standart getirilecek. Kamu binalarının depreme dayanıklılığı için güçlendirme ve dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecek. Bina yapımında yörenin iklim koşullarına uygun malzeme seçiminin teşvik edilmesi için gölge sağlayan, havadan ısı, yağış alan yeşil çatıların kurulması yaygınlaştırılacak.

kaynak: https://www.marasbugun.com.tr/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.