SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ’A 215 İŞÇİ ALINACAK

1.276

Sağlık Bakanlığı, kura ile Kahramanmaraş’ta 215 kadrolu işçi alacak.

Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.
• Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik,
yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
• Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
• Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler(hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı
olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

S. NO ÇALIŞMA YERİ ÜNVANI SAYISI EĞİTİM DÜZEYİ BÖLÜMÜ
1 KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME NORMAL TEMİZLİK GÖREVLİSİ 145 EN AZ İLKÖĞRETİM EN AZ İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
2 KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ) GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) 42 EN AZ ORTAÖĞRETİM(LİSE VE DENGİ) EN ÇOK LİSANS  
3 KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE) 28 ORTAÖĞRETİM (LİSE VE DENGİ) ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI – HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
TOPLAM     215    

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.