Haber Kategorisi

Türkoğlu Haberleri

CUMA HUTBESİ; MEVLİD-İ NEBİ

Tarih: 22.09.2023 Muhterem Müslümanlar! Önümüzdeki Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece, Rebîü’l-evvel ayının on ikinci gecesidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin…

CUMA HUTBESİ: İLİM YOLU, CENNET YOLUDUR

Tarih: 08.09.2023 ﷽ َق َ۪ذي َخلََك ال َرب ِِبِا ْسمْق ِا ْق . َرأََن ِم ْن َعلْْلِْن َساَق اَُّ َك َخل . َوَرب ِْا ْقَرأُْۙكَرمُّْْلَا .َُِۙمْ َقلَم بِالَ۪ذي َعلَلَا .ْمْم يَ ْعلََن َما لْْلِْن َساَم اَعل .ْيِه َعلَُي ا ّٰلل هِ َصلَُٰل ا…