TÜRKOĞLU BELEDİYESİ; DÜĞÜN SALONU, KAFE VE SPOR KOMPLEKSİNİ KİRAYA VERİYOR

417

T.C.TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRA İLANI

01-)  Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan işyerleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre üç yıllığına ihale edilerek kiraya verilecektir.
02-)  İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad.No:76/A 46800 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda  tabloda yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Bulunduğu Yer Ada/Parsel –  Koordinat
(ITRF-96)
İmar Durumu Niteliği Alanı
Muhammen Bedeli 3 Yıllık  –
(Kdv  Hariç)
TL
Geçici Teminat
TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Türkoğlu Kılılı Mahallesi 739-740 Parsel Belediye Sosyal Tesis Alanı Düğün Salonu 1196,57 m² 210.000,00 TL 6.300,00 TL 20.07.2022 10:00
Türkoğlu Şekeroba Mahallesi y:568757.716-568839.015

x:4126037.726-4126065.666

Park Spor Kompleksi
(Havuz,Halı Saha,Lokal)
Havuz: 1300 m²
Halı Saha: 1125 m²
Lokal: 175 m²
130.000,00 TL 3.900,00 TL 20.07.2022 10:15
Türkoğlu Şekeroba Mahallesi y:568342.974-568392.419

x:4125898.850-4125856.702

Park Cafe 300 m² 30.000,00 TL 900,00 TL 20.07.2022 10:30

03-) Satış İhalesine katılacak olanlar için;
A-Gerçek kişi olması halinde;

 1. Tebligat için adres beyanı,

 2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 3. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

 4. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

 1. Tebligat için adres beyanı,

 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair  belge,

 3. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

 5. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.

C-Vekaleten ihaleye katılma halinde,
İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.
Taliplilere ilanen duyurulur.

 • İlan Sahibi

  TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01649403

 • Şehir

  KAHRAMANMARAŞ

 • İlçe

  Türkoğlu

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Kiraya Verme

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  20.07.2022 10:00

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

http://www.redhubvideos.net tikhub.pro